locuri de munca Penny Market

Filter results by:
Sortati dupa: relevanta - data
Pagina 1 din 24 de locuri de muncă
Publicați CV-ul dvs. - Durează doar câteva secunde
Market scouting, tendering, negotiation, cost analysis, contractual aspects, claim manage-. Perform market analysis in order to identify the best suppliers in...
Absolvent studi superioare; Experienta 1-3 ani in aprovizionarea cu produse alimentare; Cunoasterea pietei de produse alimentare , dar si a particularitatilor...
Absolvent al unei facultăți economice (Contabilitate ar fi un avantaj); Cunoașterea limbi engleze : mediu/avansat (limba germană constituie un avantaj);...
Studi superioare; Cunoștințe bune de limba engleză și Excel; Bune abilități de organizare; Proactivitate; Capacitatea de a lucra în echipa dar și independent;...
Este licențiat în Ingineria Mediului/Ștința Mediului/Ecologie/Economie sau alte domeni tehnice relevante; Are experiență relevantă, de cel puțin doi ani de...
Studi în domeniul juridic finalizate; Experientă relevantă în funcția de dată protection officer/ consilier juridic/ avocat /compliance officer de minim 3 ani ...
Absolvent studi superioare; Experiență de minim 3 ani în aprovizionarea cu produse alimentare; Cunoașterea pieței de produse alimentare și nealimentare, dar...
R esp o n sabilități C o o rdo nează și asigu ră co ndu cerea co m ercial-eco no m ică a p u nctu lu i de lu cru , C o o rdo nează și asigu ră gestiu nea co...
R esp o n sabilități M anipularea co rectă cantitativ ș i calitativ a m ărfi i din depo zit; Îm paletarea ș i înfo lierea co rectă a m ărfi i; R es po ns abil...
R esp o n sabilități Verifi carea cantitativă ș i calitativă a m ărfi i com isionate p entru fi liale; D ep aletarea, îm p aletarea, defolierea ș i înfolierea...