Ultima actualizare: 31 ianuarie 2024

Domeniul de aplicare

Vă rugăm să rețineți că această pagină, precum și politicile, procedurile și informațiile din această pagină sunt destinate exclusiv utilizatorilor din Uniunea Europeană („UE”), țin exclusiv de operațiunile Indeed din UE și nu se aplică utilizatorilor din alte părți ale lumii. 

Informații legate de destinatarii activi lunari ai serviciului nostru în cadrul UE 

Enunț privind datele: media destinatarilor activi lunar ai serviciilor Indeed Ireland Operations Limited în UE este de aproximativ 40,5 milioane

Sursă: Date interne Indeed, iulie – decembrie 2023

Metodologie de raportare 

La calcularea mediei aproximative a destinatarilor activi lunar ai serviciilor Indeed Ireland Operations Limited în UE am utilizat valoarea Vizitatori unici pentru utilizatorii din UE și am eliminat dublurile utilizatorilor care erau conectați de pe mai multe dispozitive. În acest context, „Servicii Indeed Ireland Operations Limited” se referă la site-urile web Indeed, SimplyHired și Gigajob. Nu sunt incluși editorii de anunțuri de locuri de muncă provenite de la Indeed sau alte site-uri care se conectează la API-urile noastre pentru a extrage anunțuri de locuri de muncă cu scopul de a le afișa utilizatorilor lor. La calcularea mediei, am utilizat media mobilă simplă pe șase luni de la 1 iulie 2023 până la 31 decembrie 2023.

Comunicări comerciale

În conformitate cu Condițiile de utilizare Indeed, comunicările comerciale sunt interzise pe Site-ul nostru. Dacă doriți să declarați faptul că un conținut pe care l-ați furnizat către Indeed constituie sau conține comunicări comerciale, puteți face acest lucru aici. Orice conținut pe care-l identificați drept comunicări comerciale poate fi șters de pe Site-ul nostru fără notificare prealabilă. 

Raport de transparență

Indeed oferă actualizări regulate privind transparența, în care detaliem măsurile pe care le luăm pentru a ne proteja comunitatea, abordarea noastră legată de soluționarea interogărilor privind datele membrilor și informații despre practicile noastre de moderare. 

Până în luna februarie 2025, Indeed va lansa primul Raport de transparență dedicat Regulamentului privind serviciile digitale. Pentru detalii complete despre angajamentul de transparență al Indeed, vă rugăm să consultați cel mai recent Raport de transparență cuprinzător al nostru.

Mecanisme de notificare și acțiune privind conținutul ilegal

Utilizatorii pot să raporteze către Indeed un conținut presupus ilegal, prin intermediul Portalului online de raportare privind siguranța, aici.  Moderatorii Indeed evaluează în totalitate fiecare raport și vor informa utilizatorul care a raportat conținutul despre decizia Indeed legată de conținutul respectiv. Utilizatorii care au raportat conținutul vor avea de asemenea ocazia să conteste decizia Indeed. 

Mecanisme de soluționare a plângerilor

Utilizatorii care sunt nemulțumiți de o decizie luată de către Indeed ca răspuns la o raportare a unui conținut presupus ilegal prin intermediul Portalului online de raportare privind siguranța sau de o decizie luată de către Indeed de restricționare, eliminare sau dezactivare a accesului la conținut; de suspendare sau încetare a unui serviciu; sau de suspendare sau închidere a unui cont pot să trimită o plângere. Perioada de șase luni începe din ziua în care utilizatorul este informat despre decizie. Le solicităm utilizatorilor să includă următoarele informații în formularul de plângere: adresa de e-mail, numărul de referință și motivele specifice ale plângerii, inclusiv motivul pentru care utilizatorul nu este de acord cu decizia Indeed. 

Soluționarea extrajudiciară a litigiilor

Organismele de soluționare extrajudiciară a litigiilor, așa cum sunt descrise în Articolul 21 din Regulamentul privind serviciile digitale, vor fi organisme independente cu autoritatea de examinare a aspectelor care le sunt semnalate. În conformitate cu Regulamentul privind serviciile digitale, fiecare stat membru are obligația să înființeze un organism de soluționare extrajudiciară a litigiilor. 

Până la data celei mai recente publicări a acestei pagini, nu fusese înființat niciun organism de soluționare extrajudiciară a litigiilor. 

Mecanisme de moderare a conținutului

Echipa Încredere și siguranță de la Indeed face eforturi să protejeze solicitanții de locuri de muncă și angajatorii de situații de fraudă și încălcări ale normelor de calitate, prin implementarea sistemelor automate și manuale de identificare și eliminare a conturilor frauduloase și a conținutului generat de utilizatori care nu respectă politicile și Condițiile de utilizare Indeed. Indeed definește frauda drept conturi sau postări de locuri de muncă prin care sunt țintiți solicitanții de locuri de muncă sau angajatorii prin intermediul unor acțiuni rău intenționate sau activități prin care se încalcă legea.  Informații despre toate politicile Indeed pot fi găsite aici

Indeed implementează reguli pentru semnalizarea automată a conturilor potențial problematice pentru a fi evaluate de către moderatorii noștri, iar echipa Încredere și siguranță folosește în mod proactiv diferite instrumente și expertiză în materie pentru a identifica manual conturile pe care sistemul automat le poate omite. 

De asemenea, utilizatorii pot să raporteze în mod proactiv conturile potențial frauduloase și alt conținut generat de utilizatori de pe platformă, inclusiv postări de locuri de muncă, conținuturi ale paginilor de companie și mesaje.  Aceste rapoarte sunt evaluate de moderatori special instruiți.

Indeed lucrează, de asemenea, în interesul solicitanților de locuri de muncă, încercând să se asigure că locurile de muncă postate pe site-ul nostru sunt de cea mai înaltă calitate posibilă. Pentru a rămâne eligibile pentru vizibilitatea pe site, postările trebuie să ofere locuri de muncă vacante (nu oportunități de instruire, funcții expirate etc.), să furnizeze o descriere detaliată și corectă a rolului și să nu includă conținut vulgar sau ilicit, pe lângă îndeplinirea altor criterii prezentate aici.

La fel ca în cazul conturilor frauduloase, Indeed a implementat declanșatoare care semnalizează automat conținutul generat de utilizatori care ar putea să nu îndeplinească politicile și standardele noastre, pentru moderare manuală. Dacă o postare poate fi remediată, vom oferi angajatorului feedback și îl vom direcționa către Centrul de asistență pentru angajatori pentru a primi ajutor. În plus, utilizatorii pot semnaliza orice roluri pe care le consideră problematice prin intermediul linkului de „raportare loc de muncă” din partea de jos a oricărei postări de locuri de muncă. Folosim aceste rapoarte pentru a îmbunătăți continuu aplicarea politicilor noastre.

Echipa de moderare Indeed este compusă din peste 1000 de furnizori parteneri externi și o echipă puternică de peste 120 de profesioniști din echipa Încredere și siguranță.  Moderatorii noștri, care sunt situați la nivel global în 12 țări, oferă asistență atât clienților, cât și solicitanților de locuri de muncă, în 27 de limbi și 186 de fluxuri de lucru unice în cadrul sistemelor Indeed.  Acești analiști și furnizori parteneri parcurg instruiri riguroase și specializate, atât înainte de începerea activității, precum și formare profesională continuă la locul de muncă, pentru a menține integritatea sistemelor noastre și pentru a ne proteja utilizatorii la fiecare pas al procesului de angajare. 

Contactați-ne 

Utilizatori 

Indeed are un punct de contact desemnat pentru utilizatorii angajatori și utilizatorii solicitanți de locuri de muncă. Dacă sunteți solicitant al unui loc de muncă, contactați Centrul de ajutor pentru solicitanți de locuri de muncă. Angajatorii ne pot contacta prin Centrul de asistență pentru angajatori

Dacă sunteți un utilizator din UE și doriți să raportați un conținut presupus ilegal, vă rugăm să transmiteți un raport prin Portalul online de raportare privind siguranța

Aplicarea legii 

Autoritățile de aplicare a legii și autoritățile juridice sau administrative care doresc să trimită un ordin de a acționa împotriva unui conținut ilegal în temeiul Articolului 9 din Regulamentul privind serviciile digitale ne pot contacta prin Portalul de solicitări pentru organismele de aplicare a legii. Vă rugăm să vă asigurați că toate solicitările îndeplinesc cerințele din Articolul 9(2) din Regulamentul privind serviciile digitale.

Autoritățile de aplicare a legii și autoritățile juridice sau administrative care doresc să trimită un ordin de a oferi informații în temeiul Articolului 10 din Regulamentul privind serviciile digitale ne pot contacta prin Portalul de solicitări pentru organismele de aplicare a legii. Vă rugăm să vă asigurați că toate solicitările îndeplinesc cerințele din Articolul 10(2) din Regulamentul privind serviciile digitale. 

Pentru mai multe informații și instrucțiuni despre trimiterea unei solicitări de date ale utilizatorilor, consultați Ghidul Indeed pentru solicitările de date din partea autorităților guvernamentale/de aplicare a legii. Răspundem la solicitările de informații despre utilizatori la primirea unei solicitări legale valabile și limitate ca scop.

După ce revizuiți informațiile și sunteți gata să trimiteți solicitarea, vă rugăm să ne contactați prin Portalul de solicitări pentru organismele de aplicare a legii cu toată documentația relevantă. Solicitarea dvs. va fi transmisă spre analiză echipei Indeed de Răspuns pentru organisme de aplicare a legii. 

Comisia Europeană 

Punctul unic de contact pentru scopuri de comunicare directă cu Comisia Europeană, autoritățile statelor membre și Comitetul european pentru servicii digitale este DSA-POC-Authorities@indeed.zendesk.com.  

Limba engleză este limba de comunicare preferată cu acest punct de contact. Vă rugăm să includeți numele dvs. complet și numele autorității din UE în numele căreia contactați Indeed. Adresa de e-mail de la care ne transmiteți mesajul trebuie să fie asociată cu autoritatea UE relevantă. 

Acest punct de contact este rezervat pentru interacțiunea cu autoritățile listate mai sus, iar Indeed nu va răspunde la niciun alt e-mail transmis către acest punct de contact.