Publicați CV-ul dvs. - Durează doar câteva secunde

locuri de munca Manipulant Marfa Market in Romania

Pagina 1 din 1 de locuri de muncă

Manipulant marfă, Logistică Ștefănești

  • R esp o n sabilități.
  • M anipularea co rectă cantitativ ș i calitativ a m ărfi i din depo zit;
  • Îm paletarea ș i înfo lierea co rectă a m ărfi i;
» Publicați CV-ul dvs. - Durează doar câteva secunde